Ceviz bahçesi için arazi seçildikten sonra sırada arazinin dikime hazırlanması, fidanların dikileceği çukurların açılması ve fidanların dikilmesi vardır. Bu yazımızda bu konuların hepsiyle ilgili detaylı bilgilere yer verdik.

Arazinin Ceviz Fidanı Dikimine Hazırlanması

Ceviz yetiştiriciliğinde arazinin düzenlenmesi ve ceviz için elverişli hale getirilmesi önemli bir faktördür. Ceviz ağacı dikimi öncesi araziye veya bahçeye gerekli düzen verilmelidir.

Arazide drenaj ve düzleme gibi çalışmalar gerekiyorsa yapılmalıdır. Bunun yanında arazi tepelik bir alanda bulunuyorsa “teraslama” çalışması yapılmalıdır. Teraslama çalışmasında arazinin eğim dikliği azaltılır ve arazideki yamaç yapısı hafif eğimli ve alçak basamaklara ayrılacak şekilde düzenlenir. Böylece hem suyun akışı kontrol altına alınmış hem de arazide çalışacak traktörler için uygun bir alan hazırlanmış olur. Ceviz fidanları dikildikten sonra tekrar düzleme ve teraslama gibi çalışmaların yapılması mümkün olmayacaktır.

ceviz fidanı için arazi hazırlığı

Toprağın Hazırlanması

fidan dikim için arazi hazırlığı

Ceviz yetiştiriciliğinde yapılan en büyük hatalardan bir tanesi toprak hazırlığı aşamasını atlayarak doğrudan çukur açılması ve cevizin dikilmesine geçmektir. Bahçenin temeli topraktır ve bahçenizi doğru bir temel üzerine kurmak uzun vadede hem ağaçlarınızın daha iyi gelişmesini sağlayacak, hem de sizi sonradan ortaya çıkabilecek gelişim problemlerinden kurtaracaktır. Ceviz fidanları hemen hemen her toprakta yetişebilir; ancak daha verimli bir bahçe kurmak için toprağa geçirimli yani nefes alabilecek bir yapı kazandırılması gerekmektedir.

Arazi, ceviz fidanı için elverişli bir yapıda değilse riper ve dipkazan gibi iş makineleriyle toprağın altı ve üstü işlenmelidir. Bazı arazilerde gerekli görüldüğü takdirde tesviye ve drenaj işlemleri yapılması gerekebilmektedir.

Arazide taban suyu varsa bu suyun tahliyesi yapılmalı, toprak altı işlenmeli ve gübreleme gibi uygulamalarla drenaj (geçirim) sağlanmalıdır. Dikim yapılacak bahçe veya arazi pullukla derin bir şekilde sürülerek, “patlatma” işlemi gerçekleştirilmelidir. Ardından tırmıkla toprağın üzerinden geçilerek, toprak yüzeyinde düzeltme yapılmalıdır. Özellikle daha önce işlenmemiş arazi veya tarlalar, kış aylarındaki yağışları bünyesinde toplayabilmesi için pullukla derin bir şekilde sürülmelidir.Yabani otlar bulunuyorsa bu tür otlar temizlenmelidir. Yabani otlar sökülerek temizlenirse tekrar yetişecektir. Bu nedenle topraktaki yabani otlar ilaçlanarak temizlenmelidir.

Toprak Tahlili Yapılması

Ceviz fidanı dikiminin yapılacağı toprağın önceden tahlil ettirilmesi faydalı olacaktır. Toprağın içeriğini ve özelliklerini öğrenmek için Tarım Müdürlüklerinde uygun bir fiyata toprak tahlili yaptırılabilir. Tahlil sonucu toprağın niteliği, besin değerleri, bakteri, böcek ve mantar gibi zararlıların olup olmadığı tespit edilebilir. Ayrıca toprakta herhangi bir maddede eksiklik varsa bunlar ortaya çıkar. Tahlil sonucuna göre toprakta eksik olan mineraller gübreleme ile tamamlanmalıdır. Toprakta zararlılar varsa ilaçlama gibi uygulamalarla müdahale edilmelidir.

Tahlil raporundaki sonuçlara bakıldığında dikkat edilecek önemli unsurların bir tanesi de toprağın “pH” derecesidir. Bu derece arazinizdeki toprağın asit veya alkalilik değerini göstermektedir. Ceviz fidanı için toprağın ideal “pH” derecesi 5,5 ila 7,0 arasındadır. Eğer sizin arazinizdeki toprağın pH derecesi bu değerler arasında değilse, çeşitli yönetmelerle toprağın pH derecesi düzenlenebilir. Topraktaki eksik besinler ve faydalı maddelerin tamamlanması da verimli bir ceviz yetiştiriciliği için olumlu sonuçlar doğuracaktır.

Dikim Planlaması

ceviz fidanları arası mesafe

Ceviz yetiştirilmesi için toprak hazırlandıktan sonra ceviz ağaçlarının dikim planlaması yapılmalıdır.
Bunun için öncelikle fidanların dikim sırası belirlenir. Sırasıyla; ağaçların dikileceği yerler tespit edilir, kuyu mesafesi belirlenir ve araziye ip çekilerek çalışma aralıkları işaretlenir. “Chandler” ve “Fernor” türü verimli ceviz fidanları için en ideal dikim aralığı 5x7 metredir.

Bahçenizde ana çeşit olarak hangi çeşidi tercih ederseniz edin, ana çeşidi bunun tozlayıcısı ile birlikte dikerseniz bahçenizden alacağınız verim önemli derecede artacaktır. Chandler türünün tozlayıcı çeşidi Franquette ceviz fidanıdır. Fernor çeşidinin tozlayıcısı ise Fernette çeşididir. Tozlayıcı fidanlar, 10 asıl çeşide bir tozlayıcı gelecek şekilde planlanmalıdır. Örnek vermek gerekirse, bahçenize 10 dönüm ise 280 ceviz fidanı dikebilirsiniz. Bu 280 ceviz fidanının 255 tanesi Chandler, kalan 25 tanesi ise tozlayıcı çeşit olan Franquette olmalıdır. Ceviz fidanlarında tozlanma rüzgar yoluyla gerçekleşmektedir. Bu nedenle tozlayıcıların yerleri belirlenirken bölgede hakim olan rüzgâr yönüne uygun şekilde tercih edilmelidir.

Arazinizi dikime hazırladıktan ve dikim planını çıkarttıktan sonra artık arazi üzerinde çukur açma işlemlerine başlayabilirsiniz.

Çukurların Açılması

Ceviz fidanlarının dikileceği çukurlar, dikimin yapılacağı gün veya fidanlar sipariş edilmeden 2-3 ay önce açtırılabilir. Toprağın hava ve güneş alması için çukurların ceviz fidanı dikiminden 2 ila 3 ay önce açılması faydalı olacaktır. Bunun yanında dikim yapılacak gün çukur açılmasının da herhangi bir zararı yoktur. Arazinin büyüklüğüne göre çukurlar kürekle, vurgu makinesiyle ya da iş makinesi yardımıyla açtırılabilir. Toprakta alt ve üst işleme çalışması yapılmışsa çukurların işçiye açtırılması daha ekonomik ve daha kolay olmaktadır.

Elle çukur açılması durumunda toprak yüzeyi 15 ila 20 santimetre derinliğinde sıyrılarak, çıkan toprak sol tarafa yığılmalıdır. Yani çukurdan çıkan alt toprak ve üst toprak karıştırılmadan ayrı yerlere yığılmalıdır. Çukur açılmaya başlandığında ortaya çıkan üst toprak, sıyrılan toprağın üzerine yığılmalıdır. Daha sonra çukurdan çıkarılan alt toprak, sağ tarafa yığılmalıdır. Çukurların derinliği ve genişliği 60’şar santimetre olmalıdır. Bu ölçüler, ceviz fidanı köklerinin rahat bir şekilde ilerleyebileceği orta sert topraklar için geçerlidir.

fidan çukur açılması
traktörle fidanlara çukur açmak

Eğer toprak yüksek sertlik derecesinde ise, çukurlar iş makinesiyle açılmalıdır. Bu özellikteki topraklarda açılan çukurlar 1,5 metre derinliğinde ve 1 metre genişliğinde olmalıdır. İş makinesi ile alınan üst toprak sol tarafa, alt toprak ise sağ tarafa yığılmalıdır. Daha sonra üst toprak çukurun yarısına kadar doldurulmalıdır. Ardından yaklaşık bir teneke yanmış ahır gübresi toprağın üzerine yayılmalıdır. Bu aşamadan sonra çukurun çevresindeki yüzey toprağı sıyrılarak, çukur tamamen doldurulmalıdır. Alt toprak ise, sıyrılan yere kapatılmalıdır.

Dikim Zamanlaması

açık köklü ceviz fidanı

Açık köklü ceviz fidanları, kasım ayından itibaren mart ayına kadar dikilebilir. Tüplü ceviz fidanı ise, senenin her mevsimi dikilebilir. Fidanların sevk işlemleri topraklı olarak yapılmaktadır. Fidanların köklerinin sürekli toprak içinde olması, fidan dikimindeki mevsimsel kısıtlamaları ortadan kaldırmaktadır.

Dikim yapılırken toprağın çamur veya karla kaplanmamış olması, toprakta don olmaması ve toprağın tavında olması gerekir. Don, çamur ve sert rüzgâr olan günlerde dikim yapılmamalıdır. Ceviz fidanları dikilinceye kadar mümkünse kapalı ve ısıtıcı olmayan bir yerde muhafaza edilmelidir. Fidanların kökleri rüzgâr gibi dış etkenlerden korunmalıdır. Aksi durumda fidanlar kuruyabilir. Sonuç olarak dikim zamanlamasındaki amaç; yukarıda bahsedildiği gibi elverişsiz hava şartlarında dikim yapılmasının önüne geçmektir.

Fidanların Dikimi

Ceviz fidanlarının dikim aşamasında, çukurun yaklaşık 50 santimetre altına, yani dip kısmına kök gübresi (250 gram Triple Süper Fosfat ve 250 gram Potasyum Sülfat karışımı) konulur. Bu gübreye alternatif olarak 3 ila 4 kürek yanmamış taze çiftlik gübresi veya temiz koyun gübresi de konulabilir. Çukurun dibine konulan gübrenin üst kısmına, dikim seviyesine kadar üst toprak doldurulmalıdır.

Ceviz fidanı köklerinin, dikimden hemen önce bazı zararlı etmenlere karşı tedbir amacıyla koruyucu çözeltilere batırılması faydalı olacaktır. Daha sonra köklerin uçlarında veya bir kısmında zarar görmüş yerler varsa kırpılarak, kök budaması yapılmalıdır. Bu aşamanın ardından fidan artık dikime hazırdır.

Ceviz fidanının kökleri, çukurun içine konumlandırılır. Fidan konumlandırılırken dikkat edilmesi gereken en önemli faktör, fidanın aşı noktasıdır. Fidanın aşı noktası, fidan dikildikten sonra kesinlikle toprak yüzeyinden 5 ila 10 santimetre yukarıda kalmalıdır (Yandaki fotoğrafta işaretli yerde aşı noktası görülmektedir). Fidanın aşı noktası kesinlikle toprakla örtülmemelidir. Aksi halde fidan kuruyacaktır.

ceviz fidanı dikimi
fidan dikerken rüzgar

İkinci önemli konu ise, fidanın yönüdür. Fidanın aşı noktasının yönü (aşının sırtı), hâkim rüzgâr yönüne denk getirilmelidir. Böylece kuvvetli rüzgârda filiz gövdeden ayrılmayacaktır. Aksi durumda aşı gözünden çıkan ana dal eğimi ile rüzgârın yönü aynı olacak ve fidan eğilecektir.

Fidan kökünün konumu ve aşı noktası ile ilgili hususlara dikkat edilerek fidan, dik duracak şekilde bir elle tutulmalıdır. Diğer yandan, köklerin üstü toprakla kapatılarak, çukur doldurulmalıdır. Çukurun yarısı ve tamamı toprakla doldurulduğunda ayakla iyice bastırılarak, iki aşamalı olarak sıkışması sağlanmalıdır. Bu uygulamalarla tamamlanan dikim aşaması sonrası ceviz fidanı elle yukarı doğru çekildiğinde yerinden kolay çıkmayacak şekilde olmalıdır.

Fidanlar Dikildikten Sonra Yapılması Gerekenler

Dikim Budaması

ceviz fidanı dikim budaması

Fidanlar dikildikten sonra en önemli adımlardan bir tanesi dikim budamasıdır. Dikim budaması fidanın tacı ile kökü arasındaki dengeyi korumak amacıyla yapılır. Unutmayın ki fidanlar fidanlıktan sökülürken köklerinin bir kısmını toprakta bıraktılar ve yeni yerlerine yerleşene kadar bir süre topraktan ayrı kaldılar. Fidanı olduğu gibi dikerseniz fidanın artık bir miktar daha eksik olan kökleri gövdesine su ve besin taşımada yetersiz kalacaktır. Bu nedenle fidan gövdesinin bir miktar küçültülmesi gerekmektedir. Dikim budamasında fidanın tepesi yerden 40 ila 60 santimetre yukarıdan (4 ila 6 göz arası), sağlam bir göz üzerinden hafif eğimle kesilir. Kesilen noktaya macun veya sutut adını verdiğimiz boyacılarda bulabileceğiniz malzemeden sürülerek fidanda kesilen noktanın yaraya dönüşmesi engellenir. Dikim budamasını ister fidanları dikerken, isterseniz de daha sonrasında Mart ayı bitmeden herhangi bir zaman yapabilirsiniz.

Dikim budaması sayesinde fidanın uyanması geciktirilir ve fidanın tutması kolaylaşır. Dikim budaması yapılmayan ceviz fidanları, ilkbaharda gözlerde ve gövdede biriken besin maddelerinin de desteği ile çabucak sürer. Ancak daha sonra kök sürgünlerin ve yaprakların su ihtiyacını henüz karşılayamayacağından kuruyabilir. Ayrıca, fidanın tepe budaması işlemi sırasında yine fidanın dengeli bir yapıda olması için kök boğazına yani aşı yönünün ters tarafına bir göz bırakmak yararlı olacaktır.

Bazen müşterilerimize fidanı 50cm'den kesmek şaşırtıcı veya mantıklarına ters gelmektedir, tereddütte bulunarak bazen bu işlemi atlanmaktadır. Tekrar üstüne basarak söylemek isteriz ki bu adımın yapılması çok önemlidir ve kesinlikle atlanmamalıdır! Aksi takdirde fidanların üst kısımlarına yeterli besin çıkamayacağı için kuruyacağı unutulmamalıdır.

Gövde Boyaması

Ceviz fidanlarının gövdelerini, güneşten yanmamaları için su bazlı (latex) ve beyaz renkli boyayla boyamak önemlidir. Bunun için “Sutut” marka boya malzemesi kullanılabilir. Bu boya, boya satan yerlerden kolaylıkla temin edilebilir Yağ bazlı boyalar ceviz fidanlarına zarar verdiği için kesinlikle kullanılmamalıdır.

ceviz fidanı gövde boyama

Fidanların Hereklere Bağlanması

fidanların hereklere bağlanması

Ceviz fidanları, arazide hâkim rüzgâr göz önünde tutularak, hereklere (sırık) bağlanmalıdır. Dikim işleminin ardından fidan ile herek arasında en az 20 santimetre olacak şekilde fidanın dibine herek konulmalıdır. Bölgede şiddetli rüzgâr varsa karşılıklı 2 herek dikilmelidir. Ayrıca, fidanlar hereklere “8” şeklinde, pamuk ipliği veya plastik dal bağlama ipi ile bağlanmalıdır.

Can Suyu Verilmesi

Ceviz fidanının kök bölgesindeki boşlukların kapanması ve köklerin çevresinin toprakla dolması için dikim işleminden hemen sonra bol miktarda can suyu verilmelidir. Ancak can suyu miktarı aşırı olmamalıdır. Fidanın dibinde sürekli su birikmemelidir. Fazla su kökleri çürütür. Fidan dikimi kış aylarına girerken yapılmışsa, yağmur sularının fidanların dibinde birikmesini önleyecek şekilde toprağa şekil veya yön verilmelidir.

fidana can suyu verilmesi

Alınabilecek Diğer Tedbirler

Ceviz fidanlarının diplerinde ve çevrelerinde yabani otlar varsa bunlar temizlenmeli veya çapalanmalıdır. Otların, ceviz fidanının faydalanacağı topraktaki besinlere ortak olması önlenmelidir. Yaz aylarında sıcak ve kurak olan bölgelerde veya su sorunu yaşanan yerlerde fidan dikiminden sonra su kaybını önlemek amacıyla özel malç malzemeleriyle yabani ot veya hububat saplarıyla “malçlama” işlemi uygulamak yerinde olacaktır.

Ceviz Fidanları Arasında Ara Tarım Yapılabilir mi?

Aşılı ceviz fidanları, 4 ila 5 yaşından itibaren verime başlar. Dikim aralıklarını 10 ila 12 yaştan sonra doldururlar. Bu zaman içinde bahçede ara ziraat veya ara tarım yapılabilir. Taban çevresinde tek yıllık uygun bitkiler yetiştirilebilir.